فرایند پذیرش مقاله

ابتدا، مقاله پس از ثبت در سامانه، توسط مدیر اجرایی برای بررسی در جلسه هیأت تحریریه آماده می‌گردد. پس از بررسی و ارزیابیسردبیر و هیأت تحریریه، در صورت داشتن شرایط لازم، مقاله برای داوری ارسال می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتیجه داوری در جلسه هیأت تحریریه مطرح شده و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد نظر داوران به نویسنده ارسال خواهد شد. در پایان در صورت انجام اصلاحات خواسته شده توسط نویسنده مقاله و تایید کارشناس داوری، مقاله پذیرفته می شود و نامه پذیرش مقاله برای نویسنده ارسال می‌شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی فرایند پذیرش مقاله

کانال اطلاع رسانی تلگرام

 

اخبار نشریه

 Joomlart Forum دعوت از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها برای همکاری در گروه داوران

انتشار

Documentationمجله علمی-تخصصی پیشرفت های نوین در علوم رفتاری به صورت ماهانه چاپ می شود .

 

محورهای مجله

Documentationروانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودک، روانشناسی استثنایی، روانشناسی اجتماعی، مشاوره، علوم تربیتی و سایر گرایش مرتبط

مکاتبه با دفتر مجله

به منظور مکاتبه با دفتر مجله، می‌توانید به آدرس پست الکترونیکی  info@ijndibs.com  پیام ارسال نمایید.