درمان پذیرش و تعهد و اختلال شخصیت دوری گزین: مطالعه تک آزمودنی      

پیمان دوستی، دکتر جواد خلعتبری، سحر السادات ترابیان، سونا خاکپور     متن کامل   (PDF)            

نقش تعدیل کننده منبع کنترل در اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری و تنش زدایی بر اختلال اضطراب تعمیم یافته

هیوا کریمی، دکتر فاتح رحمانی    متن کامل   (PDF)                         

مقایسه اضطراب در دانشجویان با و بدون نشانگان ضربه عشق شهر بندر عباس                                             

فیروزه صداقت، دکتر امین رفیعی پور، دکتر عبدالوهاب سماوی   متن کامل  (PDF)    

رابطه تنظیم هیجانی و دلبستگی به خدا با رضایت از زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی                                                  

سمیه یاراحمدی، دکتر شهنام آزاد مرد، زینب خادمی    متن کامل     (PDF)

پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ویژگی های بخشش در زوجین شهر میاندوآب                                                

زینب خادمی، سمیه یاراحمدی، رقیه همامی  متن کامل  (PDF) 

 

 

کانال اطلاع رسانی تلگرام

 

اخبار نشریه

 Joomlart Forum دعوت از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها برای همکاری در گروه داوران

انتشار

Documentationمجله علمی-تخصصی پیشرفت های نوین در علوم رفتاری به صورت ماهانه چاپ می شود .

 

محورهای مجله

Documentationروانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودک، روانشناسی استثنایی، روانشناسی اجتماعی، مشاوره، علوم تربیتی و سایر گرایش مرتبط

مکاتبه با دفتر مجله

به منظور مکاتبه با دفتر مجله، می‌توانید به آدرس پست الکترونیکی  info@ijndibs.com  پیام ارسال نمایید.