رابطه آموزش الکترونیکی با توانمد سازی معلمان دوره ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان      

مهرداد نامداری، ابراهیم یعقوب زاده، دکتر سعید رستمی          متن کامل   (PDF)                

درمان پذیرش و تعهد و اختلال شخصیت مرزی: مطالعه تک آزمودنی

پیمان دوستی، مهسا آقایی ملک آبادی،  دکتر هادی هاشمی رزینی    متن کامل   (PDF)                         

بررسی رابطه بین تعارض والد-فرزندی با اهمال کاری تحصیلی نوجوانان با نقش میانجی گری سبک های اسنادی در دختران متوسطه دوم شهر بندر عباس      

فاطمه زبیدی خضیر زاده فلاحیه، دکتر کبری حاجی علیزاده (PDF)متن کامل    

رابطه مکانیزم های دفاعی و بحران هویت با پیروی از مد در دانشجویان دانشگاه اردکان                                               

فرشته قلعه نویی، اشکبوس اکبری   متن کامل     (PDF)

رابطه بخشش و قدردانی با توجه به نقش میانجی گری عوامل بین فردی در عملکرد خانواده همسران دیابتی    

اکرم رضوانی زاده، دکتر هومن نامور  متن کامل  (PDF) 

تاثیر دهگردشی بر معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان نورآباد لرستان 

علی رستمیان، سیاوش رستمیان، دکتر سعید رستمی، عبدالرضا اسدی  متن کامل  (PDF) 

 

 

کانال اطلاع رسانی تلگرام

 

اخبار نشریه

 Joomlart Forum دعوت از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها برای همکاری در گروه داوران

انتشار

Documentationمجله علمی-تخصصی پیشرفت های نوین در علوم رفتاری به صورت ماهانه چاپ می شود .

 

محورهای مجله

Documentationروانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودک، روانشناسی استثنایی، روانشناسی اجتماعی، مشاوره، علوم تربیتی و سایر گرایش مرتبط

مکاتبه با دفتر مجله

به منظور مکاتبه با دفتر مجله، می‌توانید به آدرس پست الکترونیکی  info@ijndibs.com  پیام ارسال نمایید.