:: دوره 8، شماره 56 - ( در حال بروز رسانی 1402 ) ::
جلد 8 شماره 56 صفحات 375-366 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل‌یابی معادلات ساختاری نقش میانجی بهزیستی شغلی در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی با اشتیاق به کار در معلمان مدارس ابتدایی
علیرضا منجزی*، فرزانه لاتخان، مریم موسوی، محمدحسین پاکدل
چکیده:   (475 مشاهده)
هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل­یابی معادلات ساختاری نقش میانجی بهزیستی شغلی در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی با اشتیاق به کار در معلمان مدارس ابتدایی انجام‌شده است. طرح پژوهش توصیفی از نوع مدل‏سازی معادلات ساختاری بود. این پژوهش با حضور 300 نفر به روش نمونه ‏گیری در دسترس از بین معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1402-1401 به روش آنلاین انجام شد. برای اندازه ‏گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه اشتیاق به کار اترخت (UWES) اسچافلی و همکاران (2002)، پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (PCQ) لوتانز و همکاران (2007) و مقیاس بهزیستی کارکنان (EWBS) ژونگ و همکاران (2015) استفاده شد. داده‏ها با ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و AMOS نسخه 24 تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی شغلی با اشتیاق به کار همبستگی معناداری وجود دارد (0/01>P). همچنین نتایج نشان داد مسیرهای مستقیم این پژوهش معنادار شدند و مسیرهای غیرمستقیم سرمایه روان‌شناختی از طریق نقش میانجی بهزیستی شغلی بر اشتیاق به کار معلمان مدارس ابتدایی معنادار بود. بر اساس یافته‏ های این پژوهش، مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود (0/025=RMSEA و 0/05>P-value) و مدل نهایی ارزیابی‌شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر اشتیاق به کار در بین معلمان مدارس ابتدایی است.
واژه‌های کلیدی: اشتیاق به کار، سرمایه روان‌شناختی، بهزیستی شغلی.
متن کامل [PDF 1083 kb]   (12 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML     Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 56 - ( در حال بروز رسانی 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها